Giới thiệu khóa học

Đây là khóa học hướng dẫn sử dụng Plickers như một công cụ kiểm tra trắc nghiệm thời gian thực. Ứng dụng phù hợp với lớp học không có wifi, học sinh không có điện thoại.

Chỉ cần lớp học có màn chiếu, giáo viên có điện thoại kết nối mạng là đủ.

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

199,000 đ Đăng ký