Giới thiệu khóa học

Đây là khóa học online hướng dẫn sử dụng Kahoot và Plickers trong dạy học

- Kahoot: ứng dụng trắc nghiệm trực tuyến thời gian thực, HS cần có thiết bị nối mang

- Plickers: ứng dụng trắc nghiệm thời gian thực, HS không cần thiết bị nối mạng

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

329,000 đ Đăng ký