Giới thiệu khóa học

Đây là khóa học online hướng dẫn sử dụng Padlet, Kahoot và Plickers trong dạy học

- Kahoot: ứng dụng trắc nghiệm trực tuyến thời gian thực, HS cần có thiết bị nối mạng

- Plickers: ứng dụng trắc nghiệm thời gian thực, HS không cần thiết bị nối mạng

- Padlet: ứng dụng ghi nhận và trình bày sản phẩm học tập của học sinh

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

399,000 đ Đăng ký