Giới thiệu khóa học

Đây là khóa học miễn phí (nhưng chất lượng, đương nhiên rồi!) về cách vẽ mindmap/sơ đồ tư duy bằng ứng dụng nền web, không cần cài đặt, không cần đăng kí tài khoản.

Mọi người khi đăng kí tài khoản vui lòng dùng email thật để được hỗ trợ tốt nhất (do hệ thống sẽ phản hồi vào email)

Đăng ký khóa học

Miễn phí

Miễn phí Đăng ký