Giới thiệu khóa học

Đây là khóa học cung cấp kiến thức trọng tâm trong chương trình Ngữ văn 12 - Học kì 2

Nội dung khóa học gồm:

- Video bài giảng các bài HK2

- Dàn ý chi tiết

- Bài văn mẫu

- Hệ thống kĩ năng làm đọc hiểu và đoạn 200 chữ

- Các đề thi HK2 tham khảo

THẦY KHÔI DẠY VĂN

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Học phí HK2

Học phí khóa học Ngữ văn HK2

500,000 đ Đăng ký