Giới thiệu khóa học

Khóa học online Văn 9 năm học 2020-2021, đảm bảo đủ nội dung, dung lượng, chất lượng để thi tuyển sinh

Nội dung khóa học

Chương 1. Group facebook của lớp học
 Link vào group facebook lớp 9
Chương 4. Các bài giảng phần Nghị luận xã hội
 Phần 1. Khái quát chung về cách làm bài

Đăng ký khóa học

Học phí 9 20-21

Học phí dành cho các bạn đang học tại nhà thầy
400,000 đ Đăng ký