Giới thiệu khóa học

Trong khóa học này, các bạn có thể:

- Tải tài liệu học tập của từng tuần (upadate cuối tuần)

- Xem lại video bài giảng

- Làm bài tập trên hệ thống theo yêu cầu của thầy

Nội dung khóa học

Link vào group facebook
 Link vào group facebook
Một số đề thi giữa kì năm học trước
 Đề thi giữa kì 1 năm học 2022-2023
File tổng hợp tài liệu thơ-truyện

Đăng ký khóa học

Học phí 9

4,000,000 đ Đăng ký