Giới thiệu khóa học

Trong khóa học này, các bạn có thể:

- Tải tài liệu học tập của từng tuần (upadate cuối tuần)

- Xem lại video bài giảng

- Làm bài tập trên hệ thống theo yêu cầu của thầy

Đăng ký khóa học

Học phí 9

4,000,000 đ Đăng ký