Giới thiệu khóa học

Đây là khóa học - chuyên đề bồi dưỡng - dành cho Giáo viên THCS và THPT về cách ra đề thi, đề kiểm tra học kì môn Ngữ văn

Nội dung khóa học

Bài 1. Cách viết phần Đọc hiểu
 Video Cách viết đề đọc hiểu (16:55)
Bài 2. Cách viết phần 200 chữ
 Video Cách viết đề 200 chữ (04:09)

Đăng ký khóa học

Chuyên đề miễn phí

Miễn phí Đăng ký