Giới thiệu khóa học

Khóa học ngắn gọn về cách sử dụng Kahoot để dạy học trực tiếp và trực tuyến.

Khóa học bắt đầu với bản kahoot free và có review qua bản kahoot pro

Khóa học có tặng bộ theme đẹp PPT02 gồm 10 mẫu chất lượng cao

Đăng ký khóa học

Khóa học Kahoot

199,000 đ Đăng ký