Giới thiệu khóa học

Đây là khóa học online hướng dẫn sử dụng Padlet và Plickers trong dạy học

- Plickers: ứng dụng trắc nghiệm thời gian thực, HS không cần thiết bị nối mạng

- Padlet: ứng dụng ghi nhận sản phẩm học tập của học sinh

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

329,000 đ Đăng ký